Ayurved Seva Sangh

Registered Public Trust Number F-4   |   Established in 1924.

Ayurved Seva Sangh, Ganeshwadi, Panchvati, Nashik - 422003.

Governing Body

Name Designation
1) Mr. Sharad Somnath Pathak President
2) Vd. Ramesh Vinayak Bhat Vice President
3) Vd. Abhay Narayan Kulkarni Secretary
4) Vd. Vijay Manohar Kulkarni Joint Secretary
5) Mr. Madhav Shriram Paranjape Treasurer
6) Mr. Sushil Kashiram Toshniwal Member
7) Adv. Vinayraj Shashikumar Talekar Member
8) Vd. Mrs. Rajani Prakash Gokhale Member
9) Vd. Ashutosh Bhaskar Yardi Member
10) Dr. Vijay Vinayak Bhokare Member
11) Mr. Kiran Madhukar Joshi Member
12) Mr. Prashant Rajaram Kulkarni Member
13) Vd. Eknath Ganesh Kulkarni Member